Банкеръ Daily

Новини

Възрастните ще бъдат над 30% у нас през 2050 година

Към 2050 г. делът на възрастните хора в България ще нарасне до над 30%, което ще доведе до изключително тежки последици върху множество публични сфери и натиск върху публичните финанси. Това се посочва в отчета за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на Република България (2006 - 2020 г.), приета от правителството на днешното му заседание.


Като най-остър демографски проблем се очертава продължаващият процес на застаряване на населението. Той се изразява в непрекъснато нарастване на показателя за средната възраст на населението през последните години. През 1995 г. този показател е бил 38.9 г., а през 2011 г. достига 42.7 години.


Основната стратегическа цел на политиката за демографско развитие е забавяне темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост квалификация, способности и умения. Изпълнението на Плана за 2012 г. ще допринесе за осъществяване на преглед и систематизация на мерките и дейностите, които имат въздействие върху демографското развитие на население то, се посочва в днешното правителствено решение.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във