Банкеръ Daily

Новини

Въвеждат строги мерки по време на черешовата кампания в кюстендилско

Изкупуването на черешите в Кюстендилска област ще става срещу представен от предаващия документ за собственост, договор за наем на имота или служебна бележка, издадена от кмета на населеното място или кметския наместник. Това гласи заповед на кмет на Кюстендил за организацията на черешовата кампания в областта, съобщиха от пресцентъра на общината. Дирекция “Земеделие, гори и стопански дейности”, съгласувано с кметовете на кметства и кметските наместници, трябва да определят местата за изкупуване на череши, като се спазят изискванията за организация и безопасност на движението.
Молби за разкриване на пунктове за изкупуване на череши ще се подават в деловодството на Община Кюстендил от 25 май тази година. Към молбата да се прилага удостоверение за актуално съдебно състояние на фирмата към датата на подаване на молбата.
Разрешителното за разкриване на пункт за изкупуване на череши ще се издава след заплащане на такса от 15.20 лв./кв.м на месец.
Копие от разрешителното ще се постави на видно място в пунктовете за изкупуване, гласи още заповедта на кмета на Кюстендил, гласи още заповедта на кмета на общината.
Изкупвателните фирми трябва да издават на лицата, продаващи череши, документ за изкупеното количество, закупен и заверен от Община Кюстендил, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
Изкупуването ще се осъществява от 9 ч. до 22 часа.
При наемане на берачи собствениците на черешови насаждения да осигуряват непрекъснато техен представител сред тях, който да ги придвижва от и до изходния пункт в началото и края на работния ден.
Работният ден за бране на череши ще бъде от 8 ч. до 20 часа.
Контрол по организацията и изкупуването на черешите ще осъществяват органите на РУ на МВР – Кюстендил, Гранична полиция Кюстендил, ОП „Охрана”, съвместно с дирекция “Земеделие, гори и стопанските дейности”, кметовете и кметските наместници. На нарушителите на заповедта ще се съставят актове по ЗАНН. При повторно нарушение ще се отнема разрешителното.

Facebook logo
Бъдете с нас и във