Банкеръ Daily

Новини

ВЪВЕЖДАТ СИСТЕМА ЗА БЕЗХАРТИЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В КЮСТЕНДИЛ

Министърът на държавната администрация Николай Василев, кметът на община Кюстендил Петър Паунов, председателят на общинския съвет Васил Иванов и управителят на „Контракс” ООД Йордан Йорданов подписаха договор за внедряване на система за безхартиено заседание и електронно гласуване на общинския съвет.
Проектът предвижда внедряване на софтуера за системата, обучение за работа с нея, предоставяне на необходимите преносими компютри и друга техника, поддръжка и др. Срокът за изпълнение е 180 дни.
Системата за безхартиено заседание позволява на участниците в заседанията да се запознаят с всички документи за предстоящата сесия, ползвайки компютърната мрежа на общинския съвет. Информацията се съхранява в компютърна база данни, където електронните документи са подредени в преписки и са лесно достъпни за всеки общински съветник чрез преносим компютър. Към всяка преписка могат да се добавят както сканирани хартиени документи, така и файлове, съдържащи допълнителна информация, графики и становища на постоянните комисии.
По време на дискусиите всеки общински съветник иска думата чрез преносимия си компютър, а председателят на общинския съвет вижда всички заявки, подредени по реда на постъпването им на екрана на своя компютър. Системата следи времето за изказване на всеки общински съветник, както и общото време на всяка партийна група. Гласуването се извършва по електронен път, а резултатите от него се отразяват автоматично в протокола от заседанието на общинския съвет. Необходимата информация от сесията се публикува и на сайта на общинския съвет.
Използването на системата подобрява работата на общинските съвети и комуникацията им с кметовете на трите общини и с гражданите. Безхартиеното заседание означава спестено време и средства, сигурно съхранение на информацията и лесното й използване в бъдеще и не на последно място грижа за природата.
През 2007 г. стартира пилотен проект на МДААР за внедряване на такива системи, в който бяха включени 3 общини - Казанлък, Велико Търново и Горна Оряховица. В момента системата се използва активно в Казанлък, а във Велико Търново и Горна Оряховица МДААР очаква общинските съвети да спазят своя ангажимент и да въведат в употреба предоставената им по тяхно искане система още на следващите си заседания.
В специално споразумение към подписания днес договор общинският съвет на Кюстендил се задължава да използва внедрената система при всяко свое заседание. При виновно неизпълнение на това задължения, продължило повече от два месеца или извършено при проведени повече от две заседания на общинския съвет, общината дължи на МДААР неустойка в пълния размер на предоставената система.
След подписването на договора министър Василев инспектира системата за управление на административното обслужване на чакащи клиенти в офиса на НАП в Кюстендил. Въвеждането на системата се реализира по проект на Министерството на държавната администрация и административната реформа, в който са включени общо 26 офиса на НАП, 12 офиса на дирекция „Документи за самоличност към МВР и 1 офис на КАТ. В ТД на НАП Кюстендил има 22 390 фирми с активна регистрация. От тях 15 697 са еднолични търговци, 660 са селскостопански производители, а регистрираните юридически лица са 1054. Фирмите, регистрирани по ДДС, са 1814. От въвеждането на системата досега териториалната дирекция е обслужила около 18 904 клиенти от Кюстендил и областта. Това означава, че средно на ден са обслужени по 219 клиенти.

След инспекцията в НАП министър Василев връчи на служители от областната, общинските и териториалните администрации в област Кюстендил, сертификати за успешно преминаване на първия модул от специализиранотo обучение по английски език за работа с институциите на ЕС. 324 е общият брой на обучените служители в региона. Обучението се провежда по проекта на Министерството на държавната администрация и административната реформа „Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на Европейския съюз, финансирано по Оперативната програма „Административен капацитет. Това е най-мащабното до момента чуждоезиково обучение за служители от държавната администрация - близо 15 000 души от цялата страна са включени в интензивните английски курсове с акцент върху изучаването на специализираната терминология на ЕС. Курсовете се провеждат децентрализирано - 1078 групи в общо 203 населени места в страната - и в тях са включени служители от централната, регионалната и местната администрация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във