Банкеръ Daily

Новини

Въвеждат се такси за сигурност и за шум на гражданските летища

Правителството намали базовата национална таксова единица за аеронавигационно обслужване на прелитащите въздухоплавателни средства през въздушното пространство на България от 39.77 евро на 36.56 евро. Промяната беше направена в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване. Утвърден е и нов лихвен процент за закъснели плащания в размер на 11.57 на сто на годишна база, като досегашният беше 11 на сто.


Предложената таксова единица е определена след многостранни консултации с ползвателите на въздушното пространство и е съгласувана и одобрена от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол). Таксите за аеронавигационно обслужване се определят на основата на прогнозните данни за годишната разходна база, броя на обслужените единици, генерирани в обслужваното въздушно пространство на България, и разходите на Евроконтрол по обслужване на системата за събиране на аеронавигационните такси при прелитане.


С Наредбата са въведени новите такси за сигурност и за шум, заедно със съпътстващите ги компоненти. Компонентите, свързани със сигурността, са извадени от елементите, формирали досега съществуващите такси за кацане на въздухоплавателните средства, за пътници и за паркиране.


Таксите за сигурност на летище Варна до края на годината ще бъдат 1.77 евро за заминаващ пътник, за 2013 г. ndash; 4.36 евро, а от 1 януари 2014 г. ndash; 5.42 евро. За летище Бургас те са съответно 1.21 евро, 2.92 евро и 4.32 евро. До края на годината двете летища нямат такса шум, а от началото на 2013 г. нейната единица става 3.74 евро. Единицата се умножава по коефициента, получен като разлика в нивата на шума на съответния тип самолет над минимално допустимите, т. е. колкото по-високи нива на шум има той, толкова по-висока такса ще му бъде начислена.


По отношение на таксите в летище Пловдив, които бяха намалени с 50% за период от две години (до 2012 г. вкл.), се предлага удължаване на този срок с още две години поради положителния ефект на мярката. Намалените такси позволиха за първи път в историята на аеропорта да бъдат договорени и стартирани целогодишни редовни полети.


Таксата за сигурност на летището се предлага да бъде 50 на сто от таксата за пътници, а таксата за шум ndash; 5% от таксата за кацане от 6 ч. до 22 ч. и 10% в нощните часове.


Таксата за сигурност за летище Горна Оряховица се предлага да бъде 1.5 евро за заминаващ пътник, което съответства на политиката за привличане на нискотарифни и чартърни компании на това летище. Тъй като не е установено вредно влияние на полетите от и до летището върху съседните селищни агломерации, се определя такса за шум в размер на 0.15 евро на тон максимално излетно тегло за всички въздухоплавателни средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във