Банкеръ Daily

Новини

ВЪВЕЖДАТ ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ОСОБЕНИ ЗАЛОЗИ

Централният регистър за особените залози (ЦРОЗ) ще осигурява възможност за приемане на искания за вписване и заличаване в електронна форма и по електронен път. Тази основна промяна в Закона за особените залози беше одобрена на днешното правителствено заседание, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Промяната позволява и извършването на справки чрез отдалечен достъп, издаването на справки и удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път. Редът и условията, при които ще се предлагат новите услуги, ще се регламентират с промени в Правилника за устройството и дейността на ЦРОЗ.
Измененията създават условия за усъвършенстване на регистъра и превръщането му в съвременна електронна база данни, отговаряща на нормите и стандартите, валидни в Европейския съюз – достъпна, бърза и евтина, прозрачна и надеждна регистрация и предоставяне на своевременна и надеждна информация. Това ще позволи интегриране на ЦРОЗ в бъдещия Единен регистърен център, съгласно целите на правителствената Стратегия за създаване на Централен регистър на юридическите лица и на Електронен регистърен център.
Друга одобрена днес промяна разширява възможността за финансиране на ЦРОЗ и гарантиране на рационален минимум от средства за по-нататъшното развитие на регистъра като база данни, съответстваща на европейските тенденции и стандарти, без да се изисква допълнителна субсидия в рамките на Закона за държавния бюджет. Предвижда се една четвърт от събираните по ЗОС такси да постъпват като собствени приходи в бюджета на ЦРОЗ и да се използват за развитие на материалната база, за повишаване квалификацията и за стимулиране на служителите. Как точно ще се разходват допълнителните приходи, ще бъде регламентирано с наредба на министъра на правосъдието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във