Банкеръ Daily

Новини

Върху неплатените местни данъци тече лихва!

Заплащането на данъците върху недвижимите имоти и върху превозните средства, както и таксата битови отпадъци, по закон се извършва на две равни вноски през годината. Първата е до 30 юни, а втората до 30 октомври. Понеже срокът за втората изтече, трябва да се знае, че върху всяка просрочена вноска се начислява законната лихва - десет пункта над основния лихвен процент на БНБ (0.04% от 1 ноември).


В касите на Териториалните дирекции могат да се заплатят задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, като е без значение местонахождението на имота, постоянният адрес на задълженото лице или обектът на патентната дейност.


Освен покани за доброволно изпълнение, масирано ще се издават актове за установяване на задълженията, а при неплащане преписките се предават за принудително събиране.


До края на тази година собствениците на нежилищни имоти могат да подадат декларации за определяне на таксата битови отпадъци за следващата година според количеството им. В този срок могат да се подават и декларации от собственици на имоти, които през цялата следваща година няма да бъдат използвани.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във