Банкеръ Daily

Новини

ВСИЧКИ СРЕДСТВА ПО ИСПА ОКОЛНА СРЕДА СА УСВОЕНИ, РАПОРТУВА ЧАКЪРОВ

Всички средства по ИСПА „Околна среда” се усвояват, вече тръгват и процедурите за усвояване на спестените от проектите 22 млн. евро. Това каза днес министър Джевдет Чакъров в Шумен. Там той направи първа копка по проекта за реконструкция и разширение на ВиК мрежата на града, финансиран по ИСПА.
Успешно се изпълнява и Оперативната програма „Околна среда”, вече са разплатени авансови плащания за над 30 млн. евро, посочи министърът. По думите му усвояването на средствата от предприсъединителната програма ИСПА и от структурните фондове на ЕС в условия на световна икономическа криза е сериозна антикризисна мярка в действие. Той даде пример с проекта в Шумен, за чиято реализация ще работят много местни фирми и работници, което е реална инвестиция в местната икономика, както и в икономиката на страната.
Министър Чакъров подчерта, че работата по първия приоритет на ОП „Околна среда” – изграждане на водна инфраструктура, е в пълен ход, сериозно се работи в изпълнение на ангажимента на страната ни за изграждане на пречиствателни станции и водна инфраструктура в населените места с над 10 000 жители.
Започва активното изпълнение и в сектор „отпадъци”. За това в изпълнение на ангажиментите на България към ЕС за доизграждане на 23 интегрирани системи за обезвреждане на битови отпадъци от общо 55, предвидените 367 млн. лева ще се разпределят чрез директно финансиране. Министърът подчерта, че подходът на България да се изграждат не регионални депа, а интегрирани системи с инсталации за сепариране и компостиране се дава за пример от ЕК на другите нови страни-членки, които изпълняват подобни ангажименти в областта на управлението на отпадъците.
Джевдет Чакъров съобщи, че в момента се прави анализ за изграждане на заводи за преработка на отпадъци не само в София, но и на много други места в страната, което ще доведе до намаляване на количествата, които ще се депонират.

Facebook logo
Бъдете с нас и във