Банкеръ Daily

Новини

Всички мениджъри на Дружба - Разград са преизбрани за нов петгодишен мандат

Всички мениджъри на Дружба АД - Разград (4DU) са преизбрани за нов петгодишен мандат, става ясно от протокола на общото събрание на машиностроителната фирма, което се е състояло на 3 юни. Приети са доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на счетоводните документи.
На основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на Одитен комитет ще се осъществява от съвета на директорите на фирмата за срока на мандата на борда на директорите.
Общото събрание е освободило от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 година. Гласувано е и за преизбиране на всички мениджъри за нов петгодишен мандат. Определено е месечно възнаграждение на всеки от членовете на съвета на директорите в размер на една средна работна заплата за дружеството за съответния месец, а изпълнителният директор ще получава по осем средни работни заплати за дружеството за същия период. Това възнаграждение ще се получава до следващото общо събрание на акционерите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във