Банкеръ Weekly

Новини

Всички банки внесоха в срок годишните си вноски във ФГВБ

Всички банки преведоха в срок дължимите годишни премийни вноски във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ).


Съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките институциите членове във ФГВБ, следваше до 31 март на тази година да внесат премийни вноски във Фонда в размер на 0.5 на сто от общия размер на влоговата база за предходната година, определена на среднодневна основа. Влоговата база в чуждестранна валута се преизчислява в левове по курса на БНБ за съответния ден. Банка, неплатила вноската си в определения от закона срок, дължи на ФГВБ законовоопределена лихва за забава. Тъй като тази година 31 март беше неработен ден (неделя), банките можеха да превеждат вноските в срок до 1 април включително.


Клоновете на банки от Европейския съюз са освободени от плащане на вноски, както и клоновете на банки от трети страни, в които влоговете са гарантирани от системата в страната по седалището на банката при равностоен размер и обхват на покритието. Алфа банка - клон България, БНП Париба С.А. - клон София, ИНГ Банк Н.В. - клон София и Ишбанк ГмбХ - клон София не участват в българската система за гарантиране на влоговете. Тези клонове съответно не плащат премийни вноски към ФГВБ, тъй като по силата на европейските изисквания защитата на депозитите се осъществява от системата в страната на банката майка.


bdquo;Годишните премийни вноски за 2013 г. на банките членове са в размер на 246.2 млн. лева. След превеждането им средствата на фонда възлизат на 1.828 млрд. лева. Това нарежда ФГВБ сред най-добре капитализираните фондове съгласно утвърдените международни стандарти, заяви Росен Николов, председател на Управителния съвет на ФГВБ.


bdquo;ФГВБ работи в тясно сътрудничество с другите участници в системата за финансова стабилност - Министерството на финансите и Българската народна банка, по новата регулаторна рамка за управление на кризи, предложена от Европейската комисия. В момент, в който европейските институции обсъждат проекта на директива за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции, е разумно да се помисли и за по-ефективно използване на капацитета на схемата за гарантиране на влоговете. Високата капитализация на ФГВБ е предпоставка, за това че обособяването на фонд за преструктуриране на кредитни институции няма да доведе до нови регулаторни тежести върху банковата система, а оттам и да повиши цената на кредита в икономиката, допълни Николов.


Натрупаните във фонда средства са предназначени за изплащане на гарантирания размер на влоговете на граждани и фирми в случай на банков фалит. Размерът на гаранцията по влоговете е 196 000 лв. на едно лице в една банка, като са гарантирани влоговете на физически и юридически лица в левове и в чуждестранна валута. По този начин ФГВБ съдейства за поддържане на стабилността и доверието в банковата система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във