Банкеръ Daily

Новини

ВСИЧКИ АКЦИИ ОТ IPO НА АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ СА ЗАПИСАНИ И ПЛАТЕНИ

Агрия Груп Холдинг АД е приключило успешно публичното предлагане на 1.7 млн. броя обикновени акции от увеличението на капитала на дружеството чрез подписка по Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Предлагането приключи на 4 декември 2007 г., като на същата дата е извършено и разпределението чрез изготвянето на списък за разпределение, съдържащ имената на инвеститорите, съответно на инвестиционните посредници, чрез които са подадени поръчките за покупка и броя предлагани акции, разпределени на всеки от тях.
Общият брой записани и продадени при публичното предлагане акции от увеличението на капитала на холдинга е 1.7 млн. броя.
Лицата, записали и закупили акции от увеличението на капитала на Агрия Груп Холдинг АД, са внесли изцяло сумите за закупените акции, възлизащи в общ размер на 15.368 млн. лв. по откритата набирателна сметка на дружеството в Обединена Българска Банка АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във