Банкеръ Daily

Новини

Всеки четвърти работодател и работник смятат, че държавата не се противопоставя на сивия сектор

Всеки четвърти от трудещите се у нас, а по точно 27,4 % от работодателите и 25,5 % от работниците и служителите смятат, че овладяването на сивия сектор никога не е стояло в „дневния ред” на държавата. Тази информация е от данните на най-новите три национално представителни проучвания, проведени в рамките на проекта за „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. Проектът се осъществява от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Конфедерацията на независимите синдикати в България по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз и Европейския социален фонд.
Социолозите изследват нагласите у нас спрямо сенчестата икономика сред три категории: населението като цяло, работодателите и работниците и служителите. Изводите, които обобщава доц. д-р Емилия Ченгелова, ключов експерт по проекта, сочат растяща тенденция в проявленията на неформалната икономика, и едно от тях е именно в „мълчаливото съгласие” и неактивното противопоставяне на държавата срещу бизнеса извън правилата. Нещо повече - 39,6 % от работодателите и 31,7 % от работниците и служителите признават, че през годините на прехода са полагани известни усилия, но намират, че липсва цялостна политика за ограничаване на неформалната икономика у нас.
Цитираните данни се базират както на оценките и мненията на стопанските единици, формиращи легално съществуващата част от икономическия живот на страната и пряко включени в процеса на националното производство на стоки и услуги, така и на представите на наемния труд - работниците и служителите.
Сред основните вреди, които изрядните работодатели понасят от сивия сектор, са по-ниската рентабилност, по-високите разходи за труда, по-високата себестойност на крайните продукти и услуги и загубата на персонал, в т. ч. и висококвалифициран. В крайна сметка това води не само до загуба на пазарни позиции, но повишава и опасността от фалити, коментира ръководителят на проекта д-р Милена Ангелова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във