Банкеръ Daily

Новини

ВРЪЧИХА НА ПРЕМИЕРА БЯЛАТА ГНИГА ЗА РОДНАТА ИКОНОМИКА

Преодоляване изоставането на страната от средния за ЕС показател по Брутен вътрешен продукт на глава от населението, запазване на макроикономическата стабилност, постигането на по-висок икономически растеж и подобряване на бизнес-средата през 2006 г. Това са основните предизвикателства пред икономиката в средносрочен и дългосрочен план, които са отбелязани в Бялата книга за българската икономика и бизнес през 2006 г. Тя бе връчена в четвъртък (11 октомври) от Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България на премиера Сергей Станишев.
Бялата книга е годишен анализ за развитие на българската икономика и оценка на предизвикателствата и перспективите пред страната.
Структурните, административни и институционални реформи трябва да продължат, се посочва още в анализа. Доходите ще нарастват с ускоряване на икономическия растеж, производителността и конкурентоспособността на страната, но - това са основните изводи
През 2006 г. реалният растеж на брутния вътрешен продукт от 6,1% е над средния за държавите от ЕС. Бюджетният излишък от 3,6% от БВП е спомогнал за запазване на макроикономическата стабилност и ограничаване на дефицита по текущата сметка, сочи още анализът.
Според изводите в Бялата книга силни страни на фискалната политика са намаляването на държавния дълг и прехвърлянето на част от данъчната тежест от преките към косвените данъци.
Според Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България трябва да се ускорят структурните, административните и институционалните реформи, опростяването на регулаторните режими и усъвършенстването на съдебната система, задълбочаване на реформите в пазара на труда, увеличаване на заетостта и рационализиране на системата за социална защита.

Facebook logo
Бъдете с нас и във