Банкеръ Daily

Новини

Временно спира търговията с книжата на Интеркапитал ПД

От 21 август (вторник) БФБ-София временно спира търговията с емисията облигации, издадена от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ - София (4ICA), с ISIN BG2100019079, съобщиха от борсовия оператор.


На 15 август от дружеството уведомиха, че дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.


Във връзка с настъпилия падеж на лихвено плащане в размер на 89 549 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 125 хил. евро по дълговите книжа, Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт все още не е платило дължимите суми. От фирмата възнамеряват да го направят в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа, уточниха от дружеството за инвестиции в недвижими имоти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във