Банкеръ Daily

Новини

Временен съвет на директорите ще управлява Слънчев бряг

Държавата, която контролира 75% от капитала на Слънчев бряг АД - Несебър, преизбра за нов тримесечен мандат членове на съвета на директорите на дружеството. Това стана на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 6 юни. Става въпрос за Соня Енилова, Константин Лефтеров, Мариела Павлова, Златко Димитров (изпълнителен директор) и Иво Симеонов Mаринов (председател на борда и зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма).


Членовете на съвета на директорите обаче не бяха освободени от отговорност за дейността им през миналата година.


Държавата приеме доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2012 година. Иначе едва ли може да бъде доволна от счетоводните му книжа. В последните години дружеството не работи по основния си предмет на дейност - туристически услуги, а трупа приходи само от наеми при ползването на инфраструктурата в к.к. Слънчев бряг, която то стопанисва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във