Банкеръ Daily

Новини

ВРАЦА ТЪРСИ 70 МЛН. ЕВРО ЗА ВИК-ПРОЕКТ ОТ ЕС

Ново Предпроектно проучване направи ВиК Враца за кандидатстване финансиране от Кохезионния фонд на ЕС по “Интегриран проектза водния цикъл на гр. Враца ” в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013г”.
След одобрението от Европейската Комисия ще бъдат отпуснати близо 70 млн. евро за реализация на дейностите, заложени в проекта. За проучване, проектиране и изграждане на нов магистрален етернитов водопровод от хидровъзел „Среченска бара” до гр. Враца се очаква да бъдат отпуснати 28 млн. евро. За рехабилитацията на съществуващия стоманен водопровод от хидровъзел „Среченска бара” до гр. Враца са заложени 700 хил. евро. За реконструкцията на 77 км. водоснабдителна мрежа, която се изразява в подновявяне на амортизирани главни и второстепенни водопроводни клонове с най-големи загуби по проекта се предвиждат 11252 328 евро. За изграждането на нова канализационната мрежа от 25,5 км. ще бъдат необходими 3970698 евро, а реконструкцията и подновяването на 21,2 км. съществуващи канализационни колектори и второстепенна канализационна мрежа ще погълне 7531529 евро. За пълното обновяване на Пречиствателната станция за отпадни води с ново механично и електро-оборудване и изграждане на лаборатория за изследване на отпадните води са заложени 10млн. и 500 хил.лв. В проекта са предвидени и средства за закупуване на съвременна специализирана техника за близо 100 хил.евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във