Банкеръ Daily

Новини

ВПИСАХА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ

Последващата емисия от 1 625 000 акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност от 4 лв., издадена от Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ, София, беше вписана в публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор. В резултат на увеличението капиталът на дружеството нарасна от 3.250 млн. лв. на 4.875 млн. лева. Средствата от увеличението ще се използват за разширяване на комплекса от апартаменти Марина Кейп край село Ахелой и за застрояване на новопридобит парцел в курорта Боровец.
Печалбата на дружеството със специална инвестиционна цел за първите шест месеца на 2006 г. след облагане с данъци е в размер на 3 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във