Банкеръ Daily

Новини

ВПИСАХА ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА НА СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

БФБ - София АД е вписала в регистъра си промени в управителните органи на УД Стандарт Асет Мениджмънт АД. Дружеството ще се представлява от председателя на съвета на директорите Пламен Георгиев Пътев и от изпълнителния директор Стефан Христов Стефанов, заедно и поотделно.
На 20 май Агенцията по вписванията е вписала в търговския регистър промяна на адреса на управление, който е и адрес за кореспонденция: София, Бизнес център България, бул. Витоша 146.

Facebook logo
Бъдете с нас и във