Банкеръ Daily

Новини

ВПИСАХА ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА НА ФЕЕИ

БФБ–София АД е вписала в регистъра си промени в управителните органи на Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София (6EE), според които Христо Димитров Христов е заличен като член на Съвета на директорите на дружеството.
Заедно с това като нов член на борда на директорите е вписан Деян Боянов Върбанов.
Другите членове на управителния орган са Прокопи Дичев Прокопиев - председател, и Цветан Каменов Петрушков - заместник-председател и
изпълнителен директор.
Дружеството е учредено през февруари 2006 г. с неопределен срок на съществуване. То е специализирано в набиране на средства чрез издаване на емисии ценни книжа и инвестиране във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания както и/или извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизация на вземанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във