Банкеръ Daily

Новини

ВПИСАХА ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА НА БОЛКАН СИЙ ПРОПЪРТИС

В информационната мрежа х3news е постъпила информация от Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - Варна (5H4) за извършени промени в управителните органи. Даниела Иванова Ганчева е заличена като член на съветa на директорите, а мястото и е заето от Илина Николаева Божкова.
Останалиет в оперативното управление на дружеството със специална инвестиционна цел са Людмила Николова Даскалова - изпълнителен директор, и Стен Иванов Лазаров.
Капиталът от 650 хил. лв. се държи от амеракнската фирма Поликс Корпорейшън (4.827%), Индустриал Комерс (53.902%), Сентинел Асет Мениджмънт (23.077%) и група физически лица, които са собственици на 0.031% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във