Банкеръ Daily

Новини

ВПИСАХА НОВАТА ЕМИСИЯ АКЦИИ НА СОФАРМА ИМОТИ

Вписана е последваща емисия акции, издадена от Софарма Имоти АДСИЦ, София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 хил. лв. на 5.85 млн. лв. чрез издаване на нови 5.2 млн. акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка, съобщиха от Комисията за финансов надзор. За периода 2006 - 2007 г. дружеството със специална инвестиционна цел планира да инвестира общо 9.8 млн. евро.
От компанията очакват за 2006 г. активите да достигнат 11.929 млн. лв., а през 2007 г. - 18.524 млн. лева. Прогнозираната печалба за тази година е в размер на 770 хил. лв., а за 2007 г. - 3.454 млн. лева.
Акционерният капитал е разпределен между няколко дружества. Телекомплект АД, София, и София АД, София, са с по 21.15%, а Телсо АД, София има 20.77 на сто. Две физически лица държат 23.077% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във