Банкеръ Daily

Новини

ВПИСАХА ЕФЕКТЕН УНД ФИНАНЦ ИМОТИ КАТО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

Комисията за финансов надзор е вписала Ефектен унд финанц имоти АДСИЦ, София, като публично дружество, както и емисията акции, издадена от дружеството, представляваща съдебно регистрирания капитал. Тя е в размер на 650 хил. лева, разпределена в 650 хил. броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код - BG1100055075.

Facebook logo
Бъдете с нас и във