Банкеръ Daily

Новини

ВПИСАХА БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ В РЕГИСТЪРА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Комисията за финансов надзор вписа Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ, гр. София, в регистъра на публичните дружества, както и емисията в размер на 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ, с цел търговия на регулирания пазар на ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във