Банкеръ Daily

Новини

ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ ЩЕ ПОЧИВАТ ДО 15 ДНИ ГОДИШНО В БАЗИ НА МО

Военноинвалидите и военнопострадалите имат право на отдих до 15 дни годишно в почивните бази на министерствата на отбраната, на вътрешните работи и на здравеопазването и на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД. Това съобщиха от правителствената информационна служба. До 30 дни в годината те ще могат да бъдат на рехабилитация и профилактика в балнеоложките и рехабилитационни бази към същите ведомства, като и в двата случая заплащат само 25 на сто от стойността на храната, нощувките и процедурите. Това е една от мерките, одобрени от правителството с приетия Правилник за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, с които се цели осигуряването на условия за интегриране в обществото на пострадалите ветерани.
Военноинвалидите с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност ще имат право и на месечна целева помощ за телефонни услуги в размер на 20 на сто от гарантирания минимален доход. Те ще бъдат настанявани с предимство в домове за възрастни хора и хора с увреждания и ще ползват с предимство домашен патронаж, като ще заплащат 30 на сто от размера на определената такса. Освен военноинвалидите, право на безплатен превоз с ж. п. транспорт 2 пъти в годината ще имат и съпругата и децата или родителите на загиналите при изпълнение на наборна военна служба.
По смисъла на правилника военноинвалиди са българските граждани с трайно намалена работоспособност в резултат на заболяване или злополука при или по повод на изпълнение на кадрова или наборна служба в мирно или във военно време, в мобилизационния или постоянния резерв. Военнопострадали са техните най-близки роднини – съпруг/а, деца, а ако нямат – родители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във