Банкеръ Daily

Новини

Военни имоти се включват в държавния поземлен фонд

Военни имоти се включват в държавния поземлен фонд, реши правителството на днешното си заседание. Общо 3155 дка, стопанисвани от Министерството на отбраната, ще бъдат отнети от ведомството и ще влязат в държавния поземлен фонд. Терените, намиращи се в землищата на селата Бреница, област Плевен, и Борован, област Враца, са били предназначени за запасни летища на Българската армия. В процеса на осъществяване на структурната реформа във въоръжените сили необходимостта от ползването им е отпаднала.
По смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи двата терена са земеделски земи, тъй като отговарят на определението за пасище и мера.
С друго решение правителството изключи при промяна на предназначението им 121 дка гори и земи от държавния горски фонд – частна държавна собственост. Те са разположени на територията на местността „Чината” в землището на гр. Ветово, област Русе. Промяната се налага заради разполагане на външен отвал към открит рудник на находище „Есенниците - VIII участък”.
Промяната на предназначението на терена е възмездна и средствата от 197 722 лв. постъпват в бюджета на Изпълнителна агенция по горите. Концесионерът на находището – „Каолин” АД, се задължава да внесе и 112 530 лв. за компенсаторно залесяване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във