Банкеръ Daily

Новини

Внесоха печалбата на Момина крепост - Велико Търново в резервите

Проведеното на 1 юни редовно общо събрание на Момина крепост АД - Велико Търново (5MR), е решило печалбата за 2010 г., в размер на 5 000 лв., да остане като допълнителен резерв. Дивидент няма да се разпределя.
Одобрени са и промените в устава относно възнаграждението на управителните органи, които ще зависят от реализирания финансов резултат.
При постигане на печалба и с решение на общото събрание изпълнителният директор има право на получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба.
Заедно с това изпълнителният директор ще има право, по собствена преценка и съобразно приноса, да разпредели между членовете на висшия управленски екип на дружеството еднократно до два процента от нетната печалба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във