Банкеръ Daily

Новини

Внасят в Министерския съвет 40 хиляди подписа в защита на Природен парк Витоша

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” ще внесе в Министерския съвет петиции с близо 40 000 подписа в защита на Природен парк Витоша на 5 май от 9 часа.
Подписалите се настояват Министерство на околната среда и водите, агенцията по горите и Столичната община да спрат незабавно процедурата по проектиране на ски зона в парка.
Петицията е адресирана и до председателя на Народното събрание, главния прокурор, кмета на София, министъра на околната среда и водите и ръководителя на агенцията по горите.
В подписката се припомня, че е започнало изготвянето на подробен устройствен проект на нова ски зона на Витоша. Това няма как да се направи законно. Разпоредбите забраняват изграждането на нови писти и лифтове. Могат само да се ремонтират и сменят старите без промяна на капацитета и трасетата, се казва още в петицията. Планираната ски зона на Витоша ще доведе до изсичането на над 33 хиляди дървета на площ от 400 декара, както и до урбанизирането на 600 декара ливади и пасища.
В подписката се иска да се наложат наказания на Регионална инспекция по околна среда и водите – София, Държавно горско стопанство – София, Столична община - район Витоша, които са допуснали тежка строителна техника на фирмата „Витоша ски” АД да унищожи каменни реки и тревна растителност в района на Алеко в Природен парк Витоша през есента на 2008 г. Всичко това е извършено в нарушение на 4 закона – за защитените територии, за устройство на територията, за горите и за биоразнообразието, както и на Плана за управление на Природен парк Витоша, одобрен за срок от 10 години от Министерския съвет.
Нарушено е също и европейското природозащитно законодателство – директивите за дивите птици и за местообитанията – тъй като Витоша е определена като Натура 2000 зона за птиците и за местообитанията.
„Витоша ски” АД притежава лифтовете и ски съоръженията на Алеко, но не и пистите и земята под съоръженията, които са държавен горски фонд, припомнят природозащитниците.
В Министерския съвет ще бъдат внесени две подписки – една от коалицията „За да остане природа в България” и друга, събирана от партия „Зелените”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във