Банкеръ Daily

Новини

ВЛИЗАМЕ В МРЕЖАТА ЗА НАДЗОР НА БОЛЕСТИТЕ КЪМ ЕС

България вече е пълноправен член и активен участник в Европейските мрежи за надзор на заболяванията, в комитети и работни групи на Европейската Комисия по проблемите на защита на населението на ЕС от заразни заболявания, съобщиха от МЗ.
Страната ни е в състояние да уведоми останалите членки на ЕС до 24 часа след откриването на опасно заболяване на наша територия. Установено е ефективно взаимодействие с Европейския център за контрол и превенция на заболяванията.Това бе отчетено днес по време на конференцията, с която официалното бе закрит съвместният проект между министерствата на здравеопазването на Република България и Кралство Нидерландия „Укрепване на националната система за надзор над заразните заболявания”, финансиран по Програма ФАР на ЕС. Вилем ван Ее, посланик на Кралство Нидерландия бе категоричен, че въпреки финализирането на съвместния проект, работата по отношение на надзора на заразните заболявания не е свършила – тепърва предстои по-трудната част от нея, а именно стриктното прилагане на европейските изисквания в практиката у нас и реализацията на създадения план за действие. Ръководителят на представителството на Европейската комисия у нас Майкъл Хъмфрис отбеляза, че България като външна граница на ЕС има сериозни ангажименти по отношение на съобщаването и регистрацията на заразните заболявания. Осъщественият българо-холандски проект е допринесъл за повишаване на готовността на страната ни да се справи с тези предизвикателства, изтъкна той. Заместник-министърът на здравеопазването д-р Атанас Додов заяви, че трите основни задачи по проекта са успешно завършени. А това са адаптирането на българското законодателство по отношение на надзора на заразните заболявания със законодателството на Европейския съюз, повишаване нивото на кадрите, осъществяващи контрол на заразните болести и осъвременяване на обучението на специалистите у нас в тази област.
По време на проекта, който продължи 18 месеца, е постигната синхронизация на наредбите за защита на личните данни в областта на надзора над заразните болести с тези на ЕС, бе отчетено днес. Извършена е техническа подготовка за създаването на интернет базирана система за информация по отношение на заразните заболявания. България вече е част от големите мрежи по здравеопазване в Европа и разполага с познания и експертни умения за работа в областта на надзора над заразните заболявания. Холандия е готова да осигури средства за обучението на български кадри в областта на епидемиологията, което ще е продължение на сътрудничеството между двете страни на туининг проекта “Укрепване на националната система за надзор над заразните заболявания”, стана ясно на заключителната конференция на проекта в МЗ. С помощта на холандските експерти е изработено „Ръководство за добра практика за защита на личните данни в областта на заразните болести”. Предстои документът да бъде одобрен от МЗ и той да бъде разпространен в 28 РИОКОЗ, НЦООЗ и прилежащите им лаборатории. За по-добрите действия на страната ни в областта на надзора над заразните болести холандските експерти препоръчаха да бъде разработен бюджет за лабораторни изследвания на регионално ниво, както и да се актуализират познанията на регионалните епидемиолози. С техническата помощ от програма ФАР националната ни система вече разполага със 153 персонални компютъра (работни станции), 9 преносими компютъра, 32 сървъра, 90 принтерни устройства и друго необходимо оборудване. То вече е инсталирано в 28-те Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и Министерството на здравеопазването и се използва по предназначение

Facebook logo
Бъдете с нас и във