Банкеръ Daily

Новини

Властта дава 5 млн. лева за култура

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 5 млн. лв. по бюджета на Министерството на културата за тази година. Средствата са за преизчисление на полагащата се субсидия от 2014 г. и през 2015 г. съгласно разпоредбите на Закона за закрила и развитие на културата, с цел осигуряване на средства за разплащане на най-неотложните разходи на организации от театралното и музикално-танцовото изкуства.

Предвид ограничения бюджет за тази година и с оглед недопускане на неразплатени задължения и осигуряване на минимални условия за нормално осъществяване дейността на културните институти, от началото на годината приоритетно се разплащат основно възнагражденията на персонала и доставките на електричество, топлоенергия и горива, което поставя в невъзможност организациите да осъществяват своята дейност. За някои от културните институти, разполагаемите средства недостигат дори за своевременно изплащане на трудовите възнаграждения.

Независимо от очаквания недостиг, в резултат от прилаганите от началото на годината рестриктивни мерки и повишения финансов контрол, общите разходи в сектор сценични изкуства и като цяло за Министерството на културата няма да надхвърлят разходите от миналата година.

С приемането на постановлението ще се постигне своевременно разплащане на заплатите и съхраняване на културните институции, значими за съответния регион в страната.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във