Банкеръ Daily

Новини

ВКАРВАТ ТОПЛИННИТЕ СЧЕТОВОДИТЕЛИ В РЕГИСТЪР

Фирмите, извършващи услугата дялово разпределение на топлоенергия, вече ще бъдат вписвани в публичен регистър към Министерството на икономиката и енергетиката, предвиждат част от промените в Закона за енергетиката, който бе приет окончателно от парламента на 25 август.
Топлинните счетоводители ще се регистрират от специална комисия, която ще се назначава със заповед на министъра на икономиката и енергетиката. Те ще трябва да представят документ за съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние. В едномесечен срок след разглеждането на представените книжа комисията ще изготвя мотивирано предложение до министъра дали кандидатът да влезе в регистъра, или не. Последната дума ще е негова.
Изборът на доставчик ще става с решение на общото събрание на собствениците на сградите. Това може да е както местната топлофикация, така и търговец, който купува големи количества топлоенергия и след това ги препродава на преференциална цена на потребителите. Според приетите от депутатите поправки, в писмения договор между доставчика и клиентите ще трябва да се посочват правата и задълженията на страните - цената на топлоенергията, редът за измерването, отчитането, разпределение и заплащането й, как и кога ще се осъществява достъпът до отоплителните тела, изискванията за качеството на услугата, както и редът за разглеждане на жалби и рекламации и за прекратяване на контракта.
Друга корекция в закона, предизвикала доста разгорещени полемики, предвижда неплатените сметки за ток да могат да се събират принудително по реда на Гражданско-процесуалния кодекс само с изпълнителен лист. Тоест без да е необходимо задълженията да се доказват в съда. Депутати от ОДС заявиха, че тези текстовете са противоконституционни. Според управляващите обаче, ако се изпълни искането на опозицията, съдилищата ще бъдат залети от дела, без отново да се реши проблемът с клиентите, които системно не плащат сметките си. Единственият бушон при объркана сметка по вина на електроразпределителното дружество е, че все всеки гражданин ще може да направи възражение срещу изпълнителния лист, издаден от районния съд.
В преходните и заключителните разпоредби на закона пък се определя, че осем години след влизането му в сила токът от комбинирано електропроизводство (на топло- и електроенергия) ще се изкупува на по-високи преференциални цени.
Очакванията са, че през следващата седмица президентът Първанов ще се произнесе по новия нормативен акт и е напълно възможно той да върне на парламента спорните текстове. Просто защото предстоят президентски избори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във