Банкеръ Weekly

Новини

Висшето военноморско училище Н. Й. Вапцаров навърши 132 година

Висшето военноморско училище Н. Й. Вапцаров е създадено в Русе на 9 януари 1881 г. със заповед на военния министър под името Морско училище. Това е първото техническо учебно заведение в България. Първите специалности са били машинисти и огняри за новосъздадената през 1879 г. Дунавска военна флотилия. Впоследствие името му се променя на Машинна школа и на Техническа школа, а от 1892 г. е Морска унтер-офицерска школа при флотилията и морската част.


През 1900 г. училището е преместено във Варна и се преименува на Машинно училище при флота във Варна. То е настанено в историческата представителна сграда на днешната ул. Батенберг №41, където остава до 1910 година. През 1904 г. със закон на Народното събрание училището е преименувано на Машинно училище при флота с права на средно-техническо учебно заведение, което подготвя механици за военния и гражданския флот, железниците, въздухоплаването и другите отрасли на зараждащата се българска индустрия. През 1917 г. то получава ново име - Машинно морско училище, и е преместено в сградата на сегашния Икономически университет във Варна.


Със заповеди на военния министър, първи офицерски випуск излиза през същата 1917 година. През следващата година училището получава сградата на днешния Аквариум в Морската градина, където остава до 1922-а. През 1919 г. започва обучаването и на корабоводители (щурмани). През 1920 г. е преименувано на Морско машинно училище.


От 1991 г. названието му е Висше военноморско училище Н. Й. Вапцаров. През 2000 г. то е вписано в Белия списък на IMO като висше училище с одобрено морско образование. През следващата година с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация получава пълна акредитация като висше училище, в съответствие с новоприетия Закон за висшето образование. От 2000 г. то има сертификат за качество ICO 9002.4 по специалността Корабоводене от Лойд регистър, а през 2004 г. - ISO 9001-2000 за всички специалности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във