Банкеръ Daily

Новини

ВИНПРОМ - МОНТАНА БЕЗ ДИВИДЕНТ

Съветът на директорите на Винпром - Монтана АД, Монтана, е насрочил годишното общо събрание на акционерите за 30 ноември 2007 г., стана ясно от поканата в Държавен вестник. То ще обсъди доклада за дейността и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 година. Акционерите ще гласуват и за освобождаване от отговорност членовете на управителния орган за дейността му през миналата година, както и за определяне размера на възнаграждението на членовете на съвета. При липса на кворум събранието ще се проведе на 14 декември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред.
Винпром Монтана е производител на наливни и бутилирани вина, винен дестилат и ракии. Мажоритарен собственик във винарната с дял от 90% от капитала му е Винимонт ООД, Монтана, което се занимава с консултации по управление и стопанска дейност. Останалите акции са притежание на група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във