Банкеръ Daily

Новини

ВИНКОМ ИЗДАВА НОВИ 3 654 720 АКЦИИ

Управителният съвет (с одобрението на Надзорния съвет) на Винком АД - София, е внесъл в търговския регистър на Софийски градски съд решението за увеличаване на капитала на дружеството от 725 259 на 4 379 979 лв. чрез издаване на нови 3 654 720 обикновени поименни акции с право на глас и номинал от 1 лев. Всеки акционер има право да придобие част от новоиздадените акции, съответна на неговия дял в капитала преди увеличението, при цена 1 лв. за една акция. Срокът за записване на новите акции е един месец след датата на обнародване ан поканата за записване на акции в Държавен вестник. В случай, че в указания срок новите акции не се запишат изцяло, капиталът се увеличава със стойността на записаните акции.
За да отговори на предизвикателствата на пазара Феста Холдинг основа фирмата Festa Wine Company. Тя ще представя и реализира продукцията на Черноморско златоАД - Поморие и Винком АД - Бургас у нас и в чужбина. Специално за вътрешния пазар, компанията разработва стратегия, с която да приобщи българския потребител към световните стандарти за вина и спиртни напитки и да отговори на изискванията на своите потребители по отношение на качество, цена и предлагане.
Южна лоза ЕООД е компанията, която осигурява суровинна база на винарските заводи на Феста холдинг АД - Черноморско злато АД и Винком АД, затваряйки технологичния кръг на производството им. Това спомага за тяхната суровинна независимост, както и за постигане на пълен контрол върху качеството на всички етапи на производството.
Освен новите продукти в каталога на фирмата са включени още 84 защитени марки вина, брендита и ракии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във