Банкеръ Daily

Новини

ВИЕНСКАТА ФОНДОВА БОРСА ЗАПАЗВА ИНТЕРЕСА СИ КЪМ БФБ-СОФИЯ

В хода на приватизационния процес на БФБ-София Виенската борса запазва интерес към придобиването на 44% дял от БФБ в София. Погледнато в световен мащаб и двете борси сме по-скоро малки, но изключително динамични играчи в пазарните си ниши и при кръстосване на капиталите бихме действали на едно и също ниво като равностойни партньори. Освен това стабилната структура на собствениците на Виенската борса - 50% австрийски банки, 50% записани на борсата фирми, гарантира запазването на независимост, тъй като изключва риска от продажба и преминаване в други ръце. По този начин вижда предимствата от едно стратегическо партньорство д-р Хайнрих Шалер, член на Управителния съвет на Виенска борса. Много от нашите партньори от финансовия бранш вече са здраво стъпили в България и показват голям интерес към активизиране и разширяване на местния пазар. Поради тази причина едно дялово участие на Виенската борса в БФБ-София и свързаното с нея по-тясно сътрудничество би било логична стъпка, смята Шалер.
Управителният съвет на Виенската фондова борса е твърдо убеден в принципа на регионалния пазар и сътрудничеството между равноправни борси със самостоятелен мениджмънт. Става дума за това, да обединим силите си и заедно да бъдем силни. По този начин можем да постигнем много в полза и на двете борси. Виенската борса от много години работи като консултант по международни проекти, свързани с капиталовия пазар, най-вече в страните от Централна и Източна Европа. Ние разполагаме с много опит и ноу-хау в дизайна, разработването и реализацията на пазара на даден финансов център. Според Шалер, синергия би могла да се постигне изключително бързо, тъй като българската борса наскоро е решила да използва търговската система Xetra®, с която Виенската борса успешно работи още от 1999 година.
Самата Виенска борса, благодарение на целенасочени действия за привличане на членове и маркетингови мерки, като например роуд-шоу във всички значителни финансови центрове в света, само за няколко години придобива международно значение. През 2001 г. практически няма търговия с акции на международни компании на Виенската борса, като отскоро вече има равен брой търговски членове от страната и от чужбина. На международните инвестиционни банки се падат повече от 60% от търговския оборот на борсата. Най-големите фондови инвеститори в ATX са САЩ с 30%, следвани от Англия с 25,2% и Германия с 14%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във