Банкеръ Daily

Новини

ВИЕНСКАТА БОРСА С НОВ РЕГИОНАЛЕН ИНДЕКС

Виенската фондова борса стартира изчисляването и публикуването на нов регионален индекс - CECE MID CAP (CECE MID). Той включва трийсетте най-активно търгувани и с най-висока капитализация акции, листвани на борсите в Централна, Източна и Югоизточна Европа, които логично биха били включени в унивесалния индекс CECE Extended, но не са в него поради по-ниската си пазарна капитализация или обеми на търговия. Акциите от CECE MID ще могат да бъдат присъединени към индекса CECE Extended, когато достигнат критерия за размер на капитализация и търгувани обеми.
В момента CECE MID включва акции, листвани на борсите в Букурещ, Прага, Варшава, Будапеща, Белград, София, Любляна и Загреб. Определен е максимален брой от шест члена на индекса от една държава, за да се поддържа той колкото е възможно по-диверсифициран. Общото тегло на един пазар в индекса е ограничено до максимум 40%, а общото тегло на индивидуален член на индекса - на 10%.
CECE MID се пресмята в евро и щатски долари и информация за него се публикува в реално време. Индексът може да бъде използван за създаването на структурирани продукти и деривати като фючърси (futures) и опции (option). Стартовата стойност на индекса бе определена на 1000 пункта на 3 януари 2005 година. Обновяването на параметрите за изчисляване на индекса става на тримесечие, а съставът на индекса се обновява на половин година.
С CECE MID индексите на Виенската фондова борса се увеличават на общо 30.

Facebook logo
Бъдете с нас и във