Банкеръ Daily

Новини

Виена Иншурънс Груп ще придобие Ти Би Ай Инвест и Ти Би Ай Асет Мениджмънт


Комисията за защита на конкуренцията е разрешила придобиването на непряк едноличен контрол от страна на Виена Иншурънс Груп АГ Винер Ферзихерунг Групе, Австрия върху инвестиционния посредник Ти Би Ай Инвест ЕАД, София и управляващото дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД, София. Информацията е от пресцентъра на Комисията за защита на конкуренцията.
Концентрацията ще се осъществи чрез закупуването на 100% от капитала на придобиваните дружества.
Проучването на КЗК показа, че не съществуват опасения за негативно засягане на конкурентната среда и не се налага подробен анализ на пазарното присъствие на нито едно от участващите дружества.
С придобиването на Ти Би Ай Инвест и Ти Би Ай Асет, икономическата група от дружества под контрола на ВИГ очаква да си осигури възможността да ползва услугите на инвестиционния посредник и управляващото дружество за обслужване интересите на други свои дъщерни дружества, чиято дейност неминуемо е свързана с ползване на подобни услуги
Комисията е постановила незабавно изпълнение на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във