Банкеръ Daily

Новини

Венислав Йотов е одобрен за изпълнителен директор на ОББ-Ей Ай Джи Застрахователно дружество

Венислав Йотов е одобрен за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ОББ - Ей Ай Джи Застрахователно дружество АД, съобщиха от Комисията за финансов надзор.
Решението е било подписано от Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор.
В портфейла на ОББ-Ей Ай Джи Застрахователно дружество са включени застраховките Злополука, Заболяване, Пожар и природни бедствия, Други щети на имущество и Разни финансови загуби.
ОББ-Ей Ай Джи Застрахователно дружество е с капитал от 5.4 млн. лв., разпределен в същия брой акции, с номинална стойност от 1 лв. всяка. ТБ Обединена българска банка АД притежава 30% от акциите с право на глас, а Етники и Ей Ай Джи Сентрал ЮръпСи Ай Ес Иншурас Холдингс Корпорейшън имат съответно по 30 и 40 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във