Банкеръ Daily

Новини

ВЕЛИНА АД УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ С НОВИ 510 ХИЛ. АКЦИИ

Дружеството за хотелиерство и балнеология Велина АД, Велинград, планира да увеличи капитала си от 510 хил. на 1.02 млн. лв., стана ясно от сайта на БФБ-София. Съотношението между издадените права и новите акции е едно към две, като номиналната цена на новите акции е 1 лв., а емисионната - 1.15 лева. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 918 хил. нови акции. Инвестиционният посредник Дилингова Финансова Компания АД е борсовият член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно седем дни след публикация на съобщението в Държавен вестник.
За деветмесечието на 2006 г. Велина отчита положителен финансов резултат от 49 хил. лв. спрямо печалба от 31 хил. лв. за съответния период година по-рано.
Основният капитал на компанията преди планираното увеличение е 510 хил. лв., като Рубин АД, Плевен, притежава 69.61% от дружеството, а Делта ком холдинг груп ЕООД, София, е собственик на 27.73 на сто от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във