Банкеръ Daily

Новини

ВЕЛБЪЖД УВЕЛИЧАВА ЗАГУБАТА СИ ДО 1.22 МЛН. ЛЕВА

Финансовият резултат на текстилното предприятие Велбъжд АД, Кюстендил, за деветте месеца на тази година е отрицателен и е в размер на 1.22 млн. лв., показва отчета, представен в БФБ-София. За същия период на 2006 г. предприятието, специализирано в производството на вълнени и вълнен тип прежди и изделия от тях, също отчете загуба от 737 хил. лева.
Нетните му приходи от продажби на продукция за разглеждания периода възлизат на 3.8 млн. лв. при 5.7 млн. лв. година по-рано. Съвкупните приходи от дейността също намаляват - с 30%, до 4.15 млн. лева.
Размерът на задълженията на предприятието не се променя и те са 5.21 млн. лв., колкото и в края на 2006 година. В структурата им - 2.54 млн. лв. от са към доставчици и клиенти, а 1.53 млн. лв. - по получени банкови кредити.
Основният капитал на Велбъжд е 380 хил. лв., като мажоритарния дял от нега - 65.78%, се държи от Велбъжд Стил АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във