Банкеръ Daily

Новини

ВЕЛБЪЖД АД - КЮСТЕНДИЛ, НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТ

Акционерите на Велбъжд АД - Кюстендил, не разпределиха дивидент за 2005 година. Финансовият резултат за годината е загуба от 668 хил. лв. в сравнение с печалба от 23 хил. лв. за 2004 година. Предметът на дейност на дружеството е производство и търговия в страната и чужбина на вълнени и вълнен тип прежди и изделия от тях. Велбъжд Стил АД е мажоритарният акционер към края на 2005 г. с 65.78% от капитала, физически лица владеят 30.86 на сто, а останалите акции са притежание на други юридически лица.
Кюстендилският производител на прежди и вълнени изделия Велбъжд АД отчете загуба от 222 хил. лв. за първите три месеца на 2006 година. За същия период на 2005-а финансовият резултат също е отрицателен в размер на 380 хил. лева. Причината е в запазването на отрицателната тенденция от миналата година на влошаване на пазарната среда, породено от агресивната конкуренция на високосубсидираните вносни текстилни стоки, дъмпинговите цени и неритмичните доставки на основните суровини.

Facebook logo
Бъдете с нас и във