Банкеръ Daily

Новини

Вежди Рашидов ще връчи „Златен век” на Александър Вълчев – основател на Националния политехнически музей

Вежди Рашидов ще връчи най-високото отличие на Министерството на културата - bdquo;Златен векrdquo;, на инж. Александър Вълчев, основател и дългогодишен директор на Националния политехнически музей в София. Това ще стане в зала bdquo;Колегиумrdquo; на Министерството на културата на специална церемония. Престижната награда се присъжда на инж. Вълчев за големия му принос в развитието на музейното дело и за популяризирането на българската култура.


Александър Вълчев е роден на 10 август 1941 г. в гр. Годеч. От целия му трудов стаж, над 34 години са в системата на Комитета по култура и Министерство на културата. Целият му трудов път в сферата на културата е свързан с разработването на комплексни програми за управление, информационното осигуряване на културата, въвеждането на комплексното програмиране и планиране в културата, разработването на целеви проекти и териториални програми, разработване на прогнози и концепции в развитието на културата и отделните сфери, програми за отбелязване на бележити дати от нашата история, приложението на съвременна техника в музеите, ефективността на културните дейности и в частност на музеите, управленски разработки. Участвал е в многобройни семинари за квалификация на кадрите в областта на културата и музейното дело като лектор. Съавтор е на учебника за ВУЗ Управление на културата с разделите Културно наследство и неговото управление и Културни потребности и тяхното задоволяване (1999 г.) Вълчев е бил лектор по музейно дело в семинар с директори на водещи музеи в Италия; експерт по организация на музейното дело в Тунис и други. Като първи ръководител на Националния политехнически музей изготвя първата му концепция и е имал пряко участие в разработването на изложбената дейност, събирателската работа; полага основите на редовно провежданите конференции по история на техниката, издаването на годишник и сборници по история на науката и техниката; създаването на международни контакти с оглед ползване опита на другите страни в музейното дело. Вълчев е участвал и в разработването на нормативни и поднормативни документи на междумузейно ниво, организирането на национални прояви в областта на музейното дело, създаването и работата на международната група по музейна техника и експлоатация на музеите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във