Банкеръ Daily

Новини

Вежди Рашидов разяснява театралната реформа в писмо до общините където има театри

За осигуряване на по-добра ефективност в обсъждането на различните модели за реформа в сценичните изкуства, върху които дискутират членовете на вече сформираните работни групи към Министерството на културата, министър Вежди Рашидов изпрати писма до кметовете на общини, на чиято територия има държавни културни институти в областта на театралното и музикалното изкуство. Това съобщиха от ведомството. В писмото се казва:
„Един от приоритетите на Министерството на културата е да бъде подготвена, обсъдена и извършена реформа в областта на сценичните изкуства, което цели законодателно и административно да се гарантира по-нататъшното развитие на мрежата, като се въведат принципите на демократизация в управлението на дейностите. Сега е времето да се хармонизират българските практики с европейските и да се започне децентрализацията на управлението и финансирането на сценичните институти – театри, опери, оперно-филхармонични дружества, музикално-драматични театри и филхармонии. По този начин местните власти отблизо ще подпомагат и контролират творческия процес, както и мениджмънта и маркетинга на тези институти, съобразно спецификата на населеното място и региона.
С оглед на това, смятаме за уместно да обсъдите целесъобразността дали държавният сценичен институт във Вашия град може да бъде преобразуван в общински културен институт, съгласно чл. 9б от Закона за закрила и развитие на културата.
Министерството на културата чрез своите конкурсни програми за финансиране на проекти ще продължи да подпомага творческия процес, а премахването на административния подход на управление и финансиране ще стимулира творците и техните мениджъри към едно по-ефективно пазарно поведение при създаване и разпространение на талантлива и търсена от зрителите художествена продукция.”

Facebook logo
Бъдете с нас и във