Банкеръ Daily

Новини

ВАС СПРЯ ПРОДАЖБАТА НА БРП

Върховният административен съд спря на 4 юли изпълнението на решението, с което Министерският съвет обяви Каолин АД - Сеново, за купувач на 70% от капитала на Параходство Българско речно плаване АД - Русе. Определението може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС в седемдневен срок.
Жалбата е внесена от друг участник в конкурса - Химимпорт. В нея се твърди, че изборът на правителството е незаконосъобразен поради съществени нарушения на административнопроизводствените правила и противоречия с материалноправни разпоредби.
Каолин АД - Сеново, предложи 13 164 443 евро за 70% от капитала на БРП, което прави 21 евро на акция. Миналата година контролираното от Алфа Финанс Холдинг дружество купи 30% от речното параходство.
Освен Каолин окончателни оферти подадоха и Топливо АД и Химимпорт АД. Предложената цена от Топливо е 5.2 млн. евро, което прави по 8.20 евро на акция. Софийската компания Химимпорт пък посочи 22 млн. лв., което прави по 35.10 лв. на акция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във