Банкеръ Weekly

Новини

ВАС отмени таксата за достъп, които енергийния регулатор наложи на фотоволтаиците

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени таксата за достъп до електроразпределителната мрежата на енергията, произведена от фотоволтаици, съобщи пресцентърът на ВАС. Те бяха въведени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране през септември миналата година за всички производители на ток от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Мотивите за това бяха големите разходи за балансиране на електроенергийната система.


Съдът се произнесе по жалба на Фотоволтаик Енерджи Сорс и на bdquo;ИБВ Соларldquo;. Първото е присъединено преди 31 март 2010 г. и е отменене цената от 145.66 лв./МВтч, която плаща. Второто дружества е присъединено към мрежата през първото шестмесечие на 2012 г. и за него е била определена цена от 221.29 лв. nbsp;за Мвт часа.


Съдебното решение е мотивирано от факта, че енергийният регулатор е обяснил въвеждането на новата такса с разходите за управлението на електроенергийната система, но не е представила никакви конкретни данни как е изчислила тези разходи и как е определила временните цени. Липсата на фактически данни вnbsp;тази връзка препятстват защитата на заинтересованите страни иnbsp;осъществяването на съдебен контрол на оспорения административен акт, се посочва в мотивите за решението.


Според съда регулаторът е нарушил основни принципи на ценообразуването като е определил цени nbsp;за достъп до мрежите без участието на производителите на зелена енергия.nbsp;Комисията не еnbsp;nbsp;изложила обективни критерии при определяне наnbsp;цените, те не са определени по прозрачен начин, не саnbsp;представени доказателства за липса на дискриминация вnbsp;сравнение с други цени за достъп до мрежите.


Съдът е констатирал, че към преписката не се съдържат доказателства за размера на bdquo;относителния дялrdquo; от определените преференциални цени за производство на ел. енергия, нито относно bdquo;размера и структурата на преференциалните цени и изменението на инвестиционните разходиrdquo;. В 18 раздела са определени отделните цени, в зависимост от датата на присъединяването към съответната мрежа и вида на електроцентралата.


Според Закона за енергетиката производителите на електрическа енергия са били длъжни да сключат договори за достъп с оператора на електропреносната мрежа и/или с оператора на електроразпределителна мрежа, в които се уреждат правата и задълженията на страните във връзка с диспечирането, предоставянето на студен резерв и допълнителни услуги.nbsp;


Решение на съда не е окончателно и в двуседмичен срок може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС.


В момента висящите дела във Върховния административен съд срещу решения на енергийния регулатор са над 350.

Facebook logo
Бъдете с нас и във