Банкеръ Daily

Новини

ВАС ОТМЕНИ РЕШЕНИЕТО ЗА ВРИД-КМЕТ НА ШУМЕН

Върховният административен съд отмени решението на Шуменския административен за отмяна на предварителното изпълнение на заповедта на Николай Николов, /временно изпълняващ длъжността областен управител/ който разпореди временно изпълняващ длъжността кмет на Шумен да е Йовчо Николов.
За временно изпълняващ длъжността градоначалник, със заповед на кмета Веселин Златев, бе назначен и инж. Сотир Сотиров, който обжалва пред Шуменския админситративен съд заповедта на Николай Николов. Съдът в Шумен отмени частта за предварителното изпълнение, според която заповедта на Николай Николов влиза в сила незабавно.
С влизане в сила решението на Върховният административен съд длъжността кмет на Шумен ще заема Йовчо Николов. Решението не подлежи на обжалване.
В мотивите си ВАС е изтъкнал следните доводи: жалба на кмета Веселин Златев, подадена чрез пълномощника му адвокат Галин Исаев е недопустима, тъй като е подадена от лице, което не разполага с нужната правосубектност. Съдът подробно е изложил, кои лица могат да обжалват заповедта на заместник - областния управител, като е посочил, че регистрацията на Веселин Златев за за кандидат – кмет в предстоящите избори не прекратява пълномощията му като кмет на община. Те обаче спират изпълнението на финкуциите и службата му, тъй като законът го задължава да излезе в платен служебен отпуск и той не може да извършва действия във връзка с нея, в това число и да упълномощава лица, които да предприемат действия от името и за сметка на общината. Предприетите преди датата на регистрацията действия имат сила до тази дата.
Делото по жалбата, внесена от инж. Сотиров, за заповедта на Николай Николов ще бъде гледано на 16 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във