Банкеръ Daily

Новини

ВАС отмени решението, което правителството освободи Драшков като зам.-шеф на ДАНС

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението на Министерския съвет от 9 октомври 2008 г. , с което Иван Драшков бе освободен като заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност”. Съдебното решение е подписано с особено мнение от председателя на състава - съдия Пенка Гетова, съобщиха от пресцентъра на ВАС.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред петчленен състав. Атакуваният акт на МС е приет на основание доклад на министър-председателя, изготвен след постъпило предложение от шефа на ДАНС Петко Сертов за прекратяване пълномощията на Иван Драшков. Съдебният състав приема за основателен довода в жалбата за нарушение на материалноправната разпоредба на чл. 8, ал. 4, т. 5 от Закона за ДАНС (ЗДАНС). Според нея заместник-председателя на агенцията може да бъде освободен от длъжност предсрочно при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на агенцията. С посочения член от норматива са въведени три алтернативни основания за предсрочно прекратяване на пълномощия: тежко нарушение на служебни задължения, системно неизпълнение на служебни задължения и действия, които накърняват престижа на агенцията. В предложението обаче на председателя на ДАНС не са посочени конкретни служебни задължения, които да не са изпълнени. Такива не са и доказани. Съдебният състав е категоричен, че съгласно чл. 170 от АПК, административният орган трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт. Министерският съвет (МС) не е освободен от тази тежест на доказване при оспорване пред съд на издадени от него актове. Друго основание за предсрочно прекратяване на правомощията в предложението на председателя на ДАНС е, че без негово знание и съгласие, жалбоподателят е насърчил изготвяне на обръщение и подписване на списък с имена на служители към ДАНС, насочено срещу депутат, с което обръщение е накърнен престижът на агенцията. В Етичния кодекс на ДАНС са изброени морални задължения на служителите. Според съдебния състав, спазването на тези етични норми е относимо към престижа на агенцията, но в предложението на Петко Сертов не се сочи нарушаване на такива морални норми. Изразът „действия, които накърняват престижа на агенцията” означава, че това могат да бъдат действията, с които вече е накърнен престижът на агенцията. МС обаче не е ангажирал доказателства пред съда, че подписването на обръщение от заместник-председателя на ДАНС с адресати органи към законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и президента, са действия, които са имали за резултат намаляване на авторитета на агенцията в обществото, поради което не е установено и това основание за предсрочно прекратяване на пълномощията. В особеното мнение на съдия Гетова е записано, че действията на жалбоподателя в изготвянето и изпращането на обръщението на част от служителите в ДАНС действително не са съвместими с неговите служебни задължения като заместник-председател и уронват престижа на службата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във