Банкеръ Daily

Новини

ВАС ОТХВЪРЛИ ЖАЛБА СРЕЩУ РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА

Върховният административен съд (ВАС) остави без разглеждане жалбите на „Синдикат на българските учители”, на Крум Крумов - председател на синдикат „Образование” при КТ „Подкрепа” и отделно на самия синдикат срещу решение на Комисията за защита от дискриминация, съобщиха от пресцентъра на ВАС.
С акта си комисията установява настъпило неблагоприятно третиране по смисъла на Закона за защита от дискриминация на ученици, обучаващи се в държавни и общински училища, в сравнение с ученици, обучаващи се в частни образователни заведения, поради нарушаване на конституционно гарантираните им права. Комисията установява пряка причинно-следствена връзка на проведената учителска стачка от 24 септември до 5 ноември 2007 г. с неблагоприятното третиране на учениците, учещи в държавни и общински училища, в сравнение с ученици, обучаващи се в частни образователни заведения. КЗД препоръчва на Министерския съвет да внесе проект за изменение и допълнение на чл. 14, ал. 1 от Закона за уреждане на колективни трудови спорове, чрез който към обществено значимите услуги, които следва да се осигуряват по време на стачка, да бъдат включени и образователните услуги в основното и средно образование в държавните и общинските учебни заведения.Съдът прекрати производството по делото. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението с частна жалба пред петчленен състав на ВАС.
Тричленният състав на ВАС приема, че жалбите срещу решението на КЗД са процесуално недопустими, поради липса на правен интерес. Жалбоподателите не са адресати на акта на КЗД. Въпреки обсъдените в обстоятелствената част на решението конкретни действия на синдикалните организации и изказвания на представляващите ги лица, които комисията е счела, че обективират неправомерно от гледна точка на антидискриминационните разпоредби упражняване на правото на стачка, в диспозитива на административния акт, който определя кръга на адресатите, не са визирани като нарушители нито „Синдикат на българските учители” и Синдикат „Образование” при КТ „Подкрепа”, нито техните председатели - физически лица. Съобразно решението на КЗД, единствен адресат на акта е Министерският съвет, който не го е оспорил

Facebook logo
Бъдете с нас и във