Банкеръ Daily

Новини

Варненската фирма Бросс холдинг взе кредит в размер на 3 млн. евро за доизграждане на Завод за емулсионна полимеризация

Варненската фирма Бросс холдинг АД е подписала с ТБ Банка ДСК АД договор за инвестиционен кредит в размер на 3 млн. евро за доизграждане на Завод за емулсионна полимеризация (Завод 2),като част от инвестиционния проект Индустриален парк Силистра в промишлената зона на Силистра, съобщиха от компанията.
Договорът е сключен под условие и усвояването на кредита ще започне след предоставяне на договорените между страните условия и обезпечения. Основното изискване касае обособяване на имот - част от Индустриален парк Силистра, върху който се изгражда заводът и върху който трябва да бъде учредена първа по ред договорна ипотека в полза на Банка ДСК.
Процедурата по обособяването на имота е завършена на 21 март 2011 г., документи за което са подставени на ТБ Обединена българска банка в качеството й на банка - довереник на облигационерите. Заедно с ТБ ОББ е започната процедура по частично заличаване на ипотеката върху новосформирания имот.
По силата на сключения договор, Бросс холдинг разполага с едни месец да извърши всички необходими технически и легални процедури за влизането му в действие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във