Банкеръ Daily

Новини

ВАРНА ПЛОД ЗАДЕЛИ ПЕЧАЛБАТА СИ В РЕЗЕРВИТЕ

Акционерите на Варна плод АД решиха печалбата на дружеството за 2008 г. да остане неразпределена. Те одобриха и доклада за дейността на дружеството и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2008 година.
Общото събрание е освободило от отговорност членовете на съвета на директорите - Росица Николаева Кирязова, Андрей Николаев Василев - изпълнителен член, и Тихомир Иванов Митев, за дейността им през изминалата година.
Единодушно е прието и предложението на акционера Елпром АД за избор на Одитен комитет, в който да влязат членовете на съвета на директорите - Андрей Николаев Василев и Росица Николаева Кирязова. Мандатът на комитета е фиксиран на три години, а Кирязова е определена за председател.

Facebook logo
Бъдете с нас и във