Банкеръ Daily

Новини

Ваня Григорова стана член на Комитета по прилагането към Водната конвенция

За първи път в ръководните органи на Водната конвенция е избран представител на България ndash; Ваня Григорова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда на МОСВ. Тя стана член на Комитета по прилагането и съблюдаването към Водната конвенция с пълен мандат от шест години. С избирането й за първи път в ръководните органи на Водната конвенция има представител на България, което е значителен успех за страната ни.


Това се случи на Шестата среща на Страните по Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера (Водна конвенция), която се проведе в Рим (Италия). Страни по конвенцията са 39 държави в региона на Икономическата комисия за Европа на ООН.


През февруари 2013 г. ще влезе в сила изменение на Водната конвенция, с което се постига разширение на приложното поле на конвенцията и извън региона на Икономическата комисия за Европа на ООН и тя се превръща в правна рамка в световен мащаб в областта на управлението на трансграничните водни ресурси.


Заради предстоящото разширение на приложното поле на Водната конвенция, на проведената Шеста среща на страните беше създаден този Комитет по прилагането и съблюдаването към Водната конвенция, състоящ се от девет членове, който има съвещателни и консултативни функции. Пет от членовете му са с пълен мандат от шест години и четирима са с половин мандат от три години, като кандидатури бяха издигнали 16 държави, между които и България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във