Банкеръ Daily

Новини

В София започна Европейският форум на Местните инициативни рибарски групи

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров и изпълнителният директор на ИАРА Явор Недев откриха Европейския форум на Местните инициативни рибарски групи, на който България е домакин. Събитието е първо от подобен мащаб, организирано в областта на сектор „Рибарство” и в него участват над 130 представители от различни страни-членки на ЕС. Сред официалните гости на откриването бяха Стефанос Самарас, началник отдел „Структурни мерки” в Главна дирекция Морски въпроси и рибарство към Европейската комисия и Пол Сато изпълнителен директор на ФАР-НЕТ „Европейска мрежа на рибарските групи”.
„Българското правителство е ангажирано с проблемите на рибарския сектор и в тази връзка има политическа воля да бъде активен и полезен партньор не само на заетите в този бранш, но и на Европейската комисия и в частност на Генерална дирекция „Морски въпроси и рибарство”, заяви по време на откриването на форума зам.-министър Димитров. Той подчерта, че бъдещето на рибарството и аквакултурите у нас е тясно свързано с изграждането на Местните инициативни рибарски групи, защото чрез тях може да се осигури устойчиво развитие на рибарските области и съответно подобряване качеството на живота в тях. „Убеден съм, че с реализирането на стратегиите на Местните инициативни рибарски групи и усвояването на евросредствата може да се промени облика на рибарския бранш”, допълни още зам.-министър Цветан Димитров. В заключение той увери участниците в срещата, че в лицето на Министерство на земеделието и храните имат подкрепа за формирането на устойчив рибарски сектор.
По време на форума директорът на Агенцията по рибарство и аквакултури връчи сертификатите на първите три официално признати Местни инициативни рибарски групи в България. Това са МИРГ Шабла-Каварна-Балчик; МИРГ Батак-Доспат-Девин и МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле. Явор Недев заяви, че с признаването на първите местните инициативни рибарски групи у нас, бранш отбелязва напредък и наваксва закъснението. Той подчерта, че от първоначално планираните по програмата за създаване 4 Местни инициативни рибарски групи в страната ще се създадат 6.
При официалното откриване Стефанос Самарас от Главна дирекция МАРЕ на ЕК поздрави Управляващият орган (ИАРА) на ОП ”Рибарство” за усилията и напредъка в усвояването на средства по Оперативната програма и по отношение прилагането на Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” в България.
Като представител на Европейската комисия Самарас оцени като изключително успешен процесът на изграждане на местни публично-частни партньорства под формата на сдружения с нестопанска цел и изработване на местни стратегии за развитие на рибарския бранш.
Европейският форум има за цел да представи на потенциалните и официално признати Местни инициативни рибарски групи информация за изпълнение на местни стратегии за развитие и реализация на успешни проекти в рибарските области. По време на срещата новите МИРГ ще имат възможност да представят своите проекти, да споделят опит и да обменят знания и добри практики.
Форумът се организира от ФАР-НЕТ „Европейска мрежа на рибарските групи” и Генерална дирекция „Морски въпроси и рибарство” на ЕК, с подкрепата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Facebook logo
Бъдете с нас и във